PCM Valmennukset

 

PCM valmennukset räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Valmennusprosessin kesto on tyypillisesti 1 - 3 x 6 tuntia ja optimaalinen ryhmäkoko on 12 henkilöä. Sisällön painopisteet voidaan rakentaa johtamisen, tiimityöskentelyn, myynnin - ja asiakassuhteiden hoitamisen, coaching- taitojen kehittämisen, itsetuntemustaitojen kehittämisen tai esim. asiakasviestinnän kehittämisen näkökulmasta. Taitojen käytäntöön vieminen varmistetaan lukuisilla harjoituksilla. Vain Kahler Communicationin sertifioimat valmentajat saavat järjestää PCM valmennuksia.

TYÖYHTEISÖ -VALMENNUKSET

Kenelle tarkoitettu?

 

Työyhteisöt ja tiimit.

Miten hyödyt?

 

  • Lisää motivaatiota, tuloksia ja hyvinvointia
  • Vähentää konflikteja työyhteisössä
PCM Core Topics

Kaikki toimialat

Itsetuntemus-ja ihmissuhdetaidot, Leadership-taidot, tiimityöskentely, muutosjohtaminen, työhyvinvointi, stressinhallinta. Kaikki toimialat.

 

 

Advanced (Conflict Management & Motivation)

Jatkovalmennus Core Topicsin jälkeen

Itsetuntemus-ja ihmissuhdetaidot, Leadership-taidot, tiimityöskentely, muutosjohtaminen, työhyvinvointi.

 

 

Key to Me

Kaikki toimialat, coaching

Itsetuntemustaidot, itsensä johtaminen. Hyvä starttivalmennus eri organisaatiolle.

 

 

Creating Communities of Cearing Seminar

Sosiaali- ja terveysala

Sairaanhoitajat, lähihoitajat + muu hoitohenkilökunta,

Itsetuntemus- ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen

 

 

Quality Patient Relations

Sosiaali- ja terveysala

Koko henkilökunnan vuorovaikutustaitojen kehittäminen, stressinhallinta

 

 

Process Bedside Manner

Sosiaali- ja terveysala

Sairaanhoitajat, lähihoitajat + muun hoitohenkilökunnan vuorovaikutustaitojen kehittäminen

 

 

Process Communication for Educators

Koko opetustoimiala

Opetushenkilökunnan kommunikointitaitojen kehittäminen, oppilaiden motivaattorien ja oppimistyylien tunnistaminen, Leadeship -taitojen kehittäminen, stressinhallinta

 

 

Quality Educator Relations

Opettajat

Hyvä starttivalmennus opettajille, itsetuntemustaidot

LEADERSHIP-VALMENNUKSET

Kenelle tarkoitettu?

 

Johtoryhmät, esimiehet, valmentajat, mentorit.

Miten hyödyt?

 

  • Kehittää johtajien kommunikointitaitoja ja johtamistaitoja sekä parantaa tehtyjen päätösten laatua
  • Auttaa esimiehiä rakentamaan luottamus alaisten kanssa ja rakentamaan toimivia tiimejä
Experiencing Excellence

Johtoryhmät, ylin - ja keskijohto

Leadership -taidot, Johtoryhmän vahvuuksien hyödyntäminen ja heikkouksien tunnistaminen, Johtajien ja esimiesten kommunikointitaitojen kehittäminen, itsetuntemus- ja ihmissuhdetaidot, stressinhallinta.

 

 

Process Facilitation

Esimiehet, tiiminvetäjät ja valmentajat

Leadership -taidot, valmennustaitojen kehittäminen.

 

 

Process Coaching

Esimiehet, tiiminvetäjät ja valmentajat

Valmennustaitojen kehittäminen.

 

 

High Performing  Teams

Esimiehet, tiiminvetäjät ja tiimien jäsenet

Tiimien johtaminen, tiimin vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, tiimin sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen parantaminen, konfliktien ratkaisemien, muutostilanteiden onnistumisen varmistaminen

 

 

Communication for Educational Leaders

Koulujen ja eri oppilaitosten rehtorit/johto

Leadership -taitojen kehittäminen, kommunikointitaidot, motivaatiojohtaminen, stressinhallinta

 

 

Quality Volunteer Management

Vapaaehtoisjärjestöt

Johtamistaidot & projektinhallinta,

 

 

Kahler Personality Assesment Profile

Rekrytointi

Rekrytointi & tehtävien uudelleen järjestelyt

 

 

MYYNNIN-VALMENNUKSET

Kenelle tarkoitettu?

 

Myynti- ja asiakaspalvelutyössä olevat henkilöt.

Miten hyödyt?

 

  • Opit rakentamaan luontevat yhteyden ja luottamuksen erilaisten asiakkaiden kanssa.
  • Ymmärrät mikä motivoi erityyppisiä ihmisiä ostamaan
  • Opit hyödyntämään tätä tietoa myynnin lisäämiseksi ja asiakassuhteiden parantamiseksi
Selling Process

Myyntihenkilöstö, Asiakaspalvelu, Asiakkuuksien hoitajat

Myynti- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäminen, asiakkuuksien hoitaminen ja asiakaskokemuksien kehittäminen

 

 

Banking on People Seminar

Pankki- ja vakuutusalan myyntihenkilöstö

Myynti- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäminen, Asiakaskokemuksien kehittäminen.

 

 

Quality Negotiation Relations

Neuvottelutaitojen kehittäminen, kaikki toimialat

Neuvottelutaidot, myyntitaidot, asiakkuuksienhoitaminen, sidosryhmäsuhteiden hoitaminen.

 

 

Quality Relations

Asiakassuhteiden hoitaminen

Asiakaspalvelutaitojen kehittäminen.

 

HENKILÖKOHTAISET-VALMENNUKSET

Kenelle tarkoitettu?

 

Yksityishenkilöt ja pariskunnat.

Miten hyödyt?

 

  • Kehittää yksilön itsetuntemustaitoja ja antaa  käytännön työkalut läpi elämän kestävään itsensä johtamiseen
  • Auttaa pareja ymmärtämään paremmin itseään ja toisiaan
How to Relate Better with your Mate

Parisuhdevalmennus

Itsetuntemus- ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen, parisuhteiden kehittäminen, konfliktien ratkaiseminen

 

 

Key to Me

coaching

Itsetuntemustaidot, itsensä johtaminen.

 

 

 

PROCESS COMMUNICATION FINLAND OY

 

PUH. +358 400 179 778

 

+358 400 179 778