PCM-valmennusten avulla lisää
motivaatiota, hyvinvointia ja tuloksia!

Valmennuksistamme hyötyy koko organisaatio

 

PCM-valmennuksistamme hyötyy koko organisaatio niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Tutkitusti organisaation sisäinen yhteistyö paranee, poissaolot vähenevät ja motivaatio kasvaa. Ulkoisesti koulutusten avulla voidaan parantaa asiakkassuhdetta ja näin myös myyntiä. Organisaatio kykenee myös selviytymään entistä paremmin konfliktitilainteista.

Valmennuksen hyödyt

 

• Helpottaa yksilön johtamista ja motivointia

• Lisää positiivisuutta ja tuloksia

• Vähentää sisäisiä ja ulkoisia konflikteja

• Lisää tiimin jäsenten ketteryyttä ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa

• Lisää tiimin luovuutta ja uusiutumiskykyä

• Lisää tiimin jäsenten vahvuuksien hyödyntämistä ja merkityksen kokemista

Process Communication Model®

 

PCM on tieteellisesti testattu valmennusmenetelmä ja työkalu, joka auttaa tunnistamaan omat sekä muiden vahvuudet. Menetelmä perustuu tohtori, psykologi Taibi Kahlerin yli 40 vuotta kestäneisiin tieteellisiin tutkimuksiin ihmisen käyttäytymisestä. Menetelmän etuja ovat helppo sovelluttavuus käytäntöön sekä stressikäyttäytymisen ennustettavuus. PCM on kehitetty yhteistyössä NASAn psykologien kanssa.

 

Persoonallisuuden kuusi kerrosta

 

PCM-malli kuvaa persoonallisuuden rakennetta kuusi kerroksisella kerrostalolla. PCM ei luokittele ihmistä tietyn tyyppiseksi vaan korostaa, että meissä jokaisessa on yksilöllisessä järjestyksessä kaikkia kuutta eri persoonallisuustyyppiä. Yksi näistä on meissä vallitsevana ja muiden energiaa on meissä yksilöllisesti vaihtelevat määrät.

 

Process Communication Finland Oy

 

Process Communication Finland Oy toteuttaa PCM-valmennuksia yksinoikeudella Suomessa.

Olemme osa kansainvälistä yhteistyöverkostoa

www.kahlercommunications.com


Tutustu kokeneisiin valmentajiimme

 

PROCESS COMMUNICATION FINLAND OY

 

PUH. +358 400 179 778

 

KATSO VIDEO

Process Communication Finland Oy

 

Process Communication Finland Oy toteuttaa PCM-valmennuksia yksinoikeudella Suomessa. Olemme osa kansainvälistä yhteistyöverkostoa

www.kahlercommunications.com

Tutustu kokeneisiin valmentajiimme.